• KAYSERİ ŞEKER ÇALIŞANLARINA MOTİVASYON EĞİTİMİ

    Kayseri Şeker Fabrikası, aktifinde bulunan İncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesisi’nin PANDOĞA A.Ş.’ye devredilmesi konusunu görüşmek üzere, Olağanüstü Genel Kurul ile toplandı.

    0 02 Nis 16
    Kayseri Şeker Fabrikası Toplantı Salonu’nda yapılan Genel Kurul Toplantısına, şirket ortakları, Yönetim ve Denetim Kurulları ile şirket yöneticileri katıldı. Divan Başkanlığı’nı Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Akdeniz, Oy Toplama Memurluklarına ise Pankobirlik temsilcisi Osman Bostan ve Elazığ Pancar Ekicileri Kooperatifi temsilcisi Hasan Hüseyin Kaya’nın yaptığı Toplantı’nın gündeminde bulunan, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin ilgili maddesi gereğince, toplantı tutanaklarını imza için toplantı heyetine yetki verilmesi, Bölünmeye esas olan 30.04.2013 tarihli bilançosunun müzakeresi ve oya sunulması, Şirket aktifinde bulunan, İncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesislerinin, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. Maddeleri ile kısmi bölünme işlemleri ile ilgili mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda ticari defterlerimizde kayıtlı değeri üzerinden, kısmi bölünme sureti ile şirkete bağlı ortaklığı olan PANDOĞA Sanayi ve Ticaret Anonim Şirleti’ne devredilmesi esaslarını düzenleyen 30.04.2013 tarihli Bölünme Sözleşmesinin onaylanmasının müzakere edilerek karar alınması ile Devralan PANDOĞA Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin yapacağı sermaye artışı sebebiyle çıkaracağı payların şirket iştirakine alınmasının hususunun müzakere edilerek karar alınması konuları, görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
    Copyright © 2016 - Panpet A.Ş. - TÜM HAKLARI SAKLIDIR